Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Update geactualiseerde visie Henri Dunantplein

3 juni 2024 om 10:53 uur

Aangezien er momenteel wat ruis op de lijn ontstaat willen wij via deze weg graag ons standpunt met betrekking tot de eerder genoemde Dunantstaete en het Henri Dunantplein samenvatten.

Afgelopen week is tijdens de raadvergadering besloten tot aankoop panden in het project Dunantstaete en het vaststellen van de grondexploitatie HD-plein e.o. Wij waren niet fysiek aanwezig tijdens deze vergadering, simpelweg omdat we voor de aankoop van de panden zijn (er is naar ons idee geen andere optie meer), maar misschien wel belangrijker: omdat we vooraf wisten dat hier geen besluit genomen zou worden over de visie voor het Henri Dunantplein.

Uiteraard is er contact geweest vooraf, met zowel de betrokken wethouder, als verschillende raadsleden. Daaruit is zelfs gekomen dat we op heel korte termijn, wederom in gesprek gaan met betrokken wethouders om de manier van participatie met ondernemers te bespreken. Wij willen dat er goed geluisterd wordt naar de vragen en angsten van betrokken ondernemers, zoals ook in de eerdere gesprekken is benoemd.

Wij zullen blijven hameren op participatie, voor alle betrokken ondernemers.

Net zoals de eerder georganiseerde avond, zullen wij hier alle ondernemers in betrekken (zelfs de ondernemers die niet lid zijn van onze vereniging). Zoals wij dit ook gedaan hebben voor 24 april, zie hiervoor het volgende verslag: https://ondernemendhillegom.nl/geactualiseerde-visie-voor-het-henri-dunantplein/

Daarvoor hebben wij, begin april, al de zes grootste uitdagingen benoemd, hierbij in het kort:

  • Makkelijker/snelle parkeerplaatsen verdwijnen, waardoor de consument snel de keuze naar een andere ondernemer kan maken;
  • Parkeergarages worden als onveilig en onhandig ervaren, voor veel consumenten geen optie;
  • We missen invalide plekken, maar ook de mogelijkheid even snel naar binnen te kunnen (laden & lossen voor de consument). Denk hierbij zeker ook even aan de apotheker, de dierenarts, de stoffeerder etc. die juist voor deze locatie hebben gekozen in verband met de parkeeropties voor de deur.
  • We missen mogelijkheden de zaak goed te kunnen bevoorraden. Laad en los plekken, niet alleen voor de supermarkt, maar ook voor ondernemingen op het plein en in de Hoofdstraat;
  • Veiligheid op het plein, zoals bijvoorbeeld goede verlichting, maar ook controle;
  • Snellere mogelijkheid van parkeergarage naar winkelstraat (als voetganger niet verplicht door een supermarkt).

Halverwege juni hopen wij u verder te kunnen informeren over de te nemen stappen met betrekking tot het hierboven genoemde participatietraject.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lid worden

Om een goede start te kunnen maken kiezen wij er voor om dit jaar, kalenderjaar 2024, geen kosten voor het lidmaatschap te rekenen. Lid worden is dus gratis(!) en makkelijk te doen via dit formulier.  Niet alle velden zijn verplicht. 

Bedrijfsnaam*
Website url
Bedrijfsmail*
KVK-nummer
Telefoonnummer*
Adres
Bedrijfsfoto
Maximum file size: 2 MB
Logo
Maximum file size: 2 MB
Naam contactpersoon
Afbeelding contactpersoon
Maximum file size: 2 MB
Telefoonnummer contactpersoon
E-mailadres
contactpersoon
LinkedIN Link contactpersoon
Omschrijving van het bedrijf