Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Stuurgroep Q1 – Ledenvergadering

Afgelopen woensdag hebben we een stuurgroep-meeting gehad, met de leden die graag mee willen denken met het opzetten van de vereniging. Super leuk om te zien wat er met een groep ondernemers gebeurd als ze plannen mogen maken voor hun dorp!

Alhoewel we onderstaande natuurlijk liever live toelichten hierbij een korte samenvatting van de avond. Tijdens deze avond werden de volgende thema’s besproken:

 1. Waarom is de vereniging belangrijk?
 2. Waarom kiezen we voor het ondernemersfonds?
 3. Wat gaat het de ondernemer kosten?
 4. Wat hebben we tot nu toe opgebouwd?
 5. Wat mag je van ons verwachten?

 

 1. Missie & visie

Wij zijn DE ondernemersvereniging voor alle ondernemers in Hillegom.

 • Eén aanspreekpunt voor de gemeente over bijvoorbeeld: Mobiliteit, vergunningen & evenementen
 • Verbinden: Netwerk borrels, thema-avonden, bedrijfsbezoeken, saamhorigheid creëren / kennis uitwisselen
 • Ondernemers ondersteunen bij uiteenlopende vraagstukken zoals: Milieu, duurzaamheid, financieringen
 • Onderlinge samenwerking tussen bedrijven promoten en daardoor een gezond ondernemersklimaat creëren.

 

 1. Soorten/manieren

In een eerder stadium zijn twee vormen opgezet:

 • ‘’Gewoon’’ lidmaatschap. Geeft heel veel free-riders! Actie ligt bij de ondernemer, geeft veel administratief werk.
 • BIZ: Bedrijven Investerings Zones. Verdeeld in zones, daardoor niet heel Hillegom. Eerder geprobeerd op te zetten, maar gemis draagvlak.

 

Wij hebben nu gekeken naar een vorm waarin het innen van geld automatisch geregeld wordt en we alle ondernemers mee kunnen nemen.

 • Reclame belasting: Heffing op de openbare aankondigingen zichtbaar vanaf openbare weg
 • Ondernemersfonds: Alle niet-woningen via de onroerendzaakbelasting, duidelijke structuur

 

Wij richten onze pijlen nu op het ondernemersfonds

Aangezien dit fonds het best aansluit bij onze wensen, om een aantal te noemen: Eerlijke verdeling, te sturen door verschillende commissies, geld innen via gemeentelijke belastingen (dus minder administratieve uitdagingen), iedereen doet automatisch mee (daardoor geen free-riders). Het fonds is onafhankelijk: Van, voor & door ondernemers.

 

Uitdaging voor 2023

De gemeenteraad beslist of het ondernemersfonds wel/niet mag, zij bepalen of we via de OZB geld kunnen innen. Hiervoor moeten wij laten zien dat er voldoende draagvlak is (essentieel!). Daarnaast zien we het als onze taak om te zorgen dat de voorzieningen gemeente behouden blijven. Het ondernemersfonds is niet in plaats van de gemeentelijke voorzieningen, maar extra > betaald door ondernemers!

Wil je meer weten over deze keuze? Meld je dan aan voor een koffiemoment, wij leggen het graag uit! Laat een berichtje achter via: https://ondernemendhillegom.nl/contact/

 

 1. Kosten 2023

Nu (2023) gratis voor leden > gefinancierd door de gemeente. We zijn momenteel met de gemeente in gesprek om ons te helpen dit fonds goed neer te kunnen zetten. Dit betekent dat we vanaf 1 januari 2024 gefinancierd willen worden door de ondernemersfonds.

Om misverstanden te voorkomen, alle ondernemers betalen vanaf 1 januari 2024 mee. Ondernemers met een commerciële ruimte betalen via de OZB (en worden vervolgens ‘’gratis’’ lid), alle andere ondernemers betalen een lidmaatschap.

 

Kosten 2024

Door uitdagingen met AVG wetgeving en onduidelijke cijfers weten we niet precies hoeveel bedrijven een commerciële ruimte hebben. Uiteraard wordt dit momenteel uitgezocht door de gemeente (we hopen binnen 2 weken een lijst te hebben).

De KVK benoemd 3400 bedrijven in Hillegom, dit is inclusief holdings, dubbele BV’s op één adres etc. Aangezien het fonds via OZB (Commerciële ruimtes) gaat klopt dit aantal dus niet. Uiteraard snappen we dat veel ondernemers wel graag een richting willen krijgen. We krijgen vaak de vraag: ‘’Gaat het om duizenden euro’s, of zit er een maximaal bedrag op?’’ Na analyse van de KVK lijst gaan wij uit van 800 commerciële ruimtes en daarmee 800 betalende ondernemers.

STEL: 800 klopt (let op: cijfers zijn geschat!) Dan is het ons doel ongeveer 250 euro gemiddeld per jaar te rekenen. Uiteraard afhankelijk van de grootte van de organisatie, we denken hierbij aan een cap voor iedereen: Minimaal € 150,-en maximaal € 350,-. Verder kijken we momenteel naar een verdeling voor overige ondernemers: ZZP-ers € 150,- en ondernemers van buiten Hillegom € 300,-

Laat duidelijk zijn dat dit een schatting is! Zodra we de aantallen en bedragen weten laten we dit gelijk aan alle leden weten en delen we de cijfers via onze website.

 

 1. Organisatie bouwen

Naast het bestuur zijn 3 commissies opgericht, binnenkort komt daar de commissie Marketing bij (deze commissie neemt de functie van Stichting Hillegom Marketing over). Deze commissies hebben duidelijke doelstellingen voor 2023, maar maken ook ons 5 jaar-plan voor het ondernemersfonds. Het bestuur bestaat uit: Daniël Duindam, Karin Los, Jeanette Scheeper, Annemarieke Spelten, Naomi Savelsbergh, Lotty Klassen, Herman v/d Geest en straks voorzitter Marketing

 • Horeca: Naomi, Boy & Nigel
 • Centrum: Lotty, Arjan, Carla, Inge, Jurgen & Yvonne
 • Groot Hillegom: Herman, Albert, Annemiek, Daniëlle, Michel,
 • Marketing: XXX, Corine, Marieke en Annemarieke

 

 1. Doelstelling 2023:
 • Vereniging neerzetten die spreekt voor alle ondernemers in Hillegom
 • Draagvlak creëren voor het ondernemersfonds zodat wij in 2024 zelfstandig kunnen opereren
 • Organisatie, ook in 2023 staan onze commissies op zaken oppakken die anders van de kar vallen
 • Hillegom ’branden’ in de Bollenstreek een fantastisch dorp wat veel te beiden heeft
 • Connectie houden met de streek middels bijvoorbeeld: Bedrijfsleven Bollenstreek

 

Brainstorm sessie

Daarna zijn we gaan brainstormen, in een vaste opzet (met post-its > eerst groot denken, daarna concreet & realistisch) kreeg elke commissie de vraag: Wat willen we over 5 jaar bereikt hebben?

 

De belangrijkste punten waren per commissie:

 • Centrum: Bemiddeling startende ondernemers, hierdoor breder assortiment creëren, Veiligheid/handhaving, Gezelligheid als aantrekkingskracht (foodtruck), Meer promoten centrum (groener, duidelijke bewegwijzering)
 • Groot Hillegom: Ruimte maken voor Groen, Energie voorzieningen in eigen hand, Glasvezel en het centraal maken van algemene voorzieningen.
 • Marketing: Het vermarkten van Hillegom door er echt een merk van te maken > Hillegom MERK, Hillegom AGENDA, Hillegom MIX&MATCH en Hillegom VISUEEL.
 • Horeca: Veiligheid, terrassenbeleid en evenementen

 

Deze input zullen wij vervolgens gebruiken als basis voor onze commissie plannen, daarnaast bleken er zoveel raakvlakken te zijn dat we hierin opzoek kunnen gaan naar verbinding.

Elk kwartaal volgt een stuurgroep-meeting als deze, namelijk ook op: mei, augustus en november.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lid worden

Om een goede start te kunnen maken kiezen wij er voor om dit jaar, kalenderjaar 2024, geen kosten voor het lidmaatschap te rekenen. Lid worden is dus gratis(!) en makkelijk te doen via dit formulier.  Niet alle velden zijn verplicht. 

Bedrijfsnaam*
Website url
Bedrijfsmail*
KVK-nummer
Telefoonnummer*
Adres
Bedrijfsfoto
Maximum file size: 2 MB
Logo
Maximum file size: 2 MB
Naam contactpersoon
Afbeelding contactpersoon
Maximum file size: 2 MB
Telefoonnummer contactpersoon
E-mailadres
contactpersoon
LinkedIN Link contactpersoon
Omschrijving van het bedrijf